Tiltak i beiteområder

Fylkesmannen i Innlandet forvalter ordningen "Tilskudd til tiltak i beiteområder" og oppfordrer beitelag og enkeltbrukere til å søke støtte til tiltak som legger til rette for god utnyttelse av beite i utmark og tiltak som reduserer tap av dyr på utmarksbeite.

Fylkesmannen har satt søknadsfrist for ordningen til 1. mars 2019.

Søknad sendes til kommunen der tiltaket skal gjennomføres.

Forskrift og søknadsskjema på Landbruksdirektoratets nettsider

Kontaktperson: Jorunn Stubsjøen, tlf 62 55 12 06 / 928 22 707
fmhejst@fylkesmannen.no

 

Målgruppa er primært de som har vært parter i skogskiftet, men møtet er åpent for alle.

Invitasjon (PDF, 429 kB)

Teoridag for grunnkurs / fornyingskurs blir arrangert på Bøndernes Hus, Brandval den 8. mars 2019 kl. 09.00 - 15.00

Fonyingskurs kan også tas på nett. Mer info hos mattilsynet.no

 

Påmelding til Norsk Landbruksrådgiving Øst, tlf 62826198 eller otto.sveen@nlr.no innen 04.03.19.

 

Invitasjon til autorisasjonskurs 2019 (PDF, 9 kB)

 

Poteter

Dyrkningsteknikk, gjødsel og plantevern 2019

Les mere... (PDF, 468 kB)

Søknader om Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og tilskudd til drenering av jordbruksjord skal fra og med 2019 sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten / Altinn.

Les mere... (PDF, 132 kB)

Registrere kontonummer i Agros (PDF, 58 kB)

Næringskveld

For kommende, nye og veletablerte bedrifter!

Onsdag 13. februar kl 18.00 til ca 20.00 på Skaslien Gjestgiveri

Les mer... (PDF, 735 kB)

Rådyr på fuglebrettet

Det er mulig å søke om dispensasjon fra foringsforbudet for rådyr.

Se infobrev (PDF, 41 kB)

Søknadsskjema (PDF, 47 kB) med kart sendes landbrukskontoret for uttalelse før søknaden videresendes til Mattilsynet for endelig vedtak.

 

thDV07RO09

Etablererkurs i Hedmark vinter / vår 2019

Les mere her (PDF, 220 kB)