Halmfôring - hva har vi lært etter vinterens fôringsstrategi med mye bruk av halm i fôrrasjonen?

Tidspunkt: 29. august 2019 kl 18.30

Sted: Bøndenes Hus, Brandval

Program (PDF, 194 kB)

 

Høsten nærmer seg og det er tid for å se på søknad om

- Produksjonstilskudd (PT) og

- Regionalt miljøtilskudd (RMP)

Begge ordninger med søknadsfrist 15. oktober!

VIKTIG: Sjekk kart over dine eiendommer, NIBIO har foretatt oppdatering siden sist søknadsomgang.

Les mere her (PDF, 101 kB)

Fra 1. august kan bønder søke om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Innlandet. Nå er årets veileder med praktiske råd vedrørende utfylling av søknaden, regelverk og tilskuddssatser klar.

Søknadsfristen er 15. oktober for jordbruksforetak og 15. november for beitelag.

Les mer på Fylkesmannen.no

Velkommen til skogdag torsdag 15. august kl 09.30 - 15.00 - Juvberget i Åsnes!

Les hele programmet her (PDF, 2 MB)

Da er vi i gang igjen med ukentlige telefonmøter for å utveksle informasjon om vekstforholdene i Glåmdalsregionen :-)

Arten er i rask spredning og representerer et stort miljøproblem fordi den danner tett bestand og fortrenger andre planter.

Invitasjon til fagdag om god jordstruktur, mangfoldig jordliv - grunnlag for gode avlinger

 

Åsnes og Våler har fått tildelt rikelig med tilskudd til drenering / grøfting for 2019 - 1,5 millioner til sammen.

Les mere her (PDF, 63 kB)

Kontakt landbrukskontoret v / Egil Falck for råd og bistand (mandag og tirsdag)

E-post: egil@vis.kommune.no

Tlf: 62 42 43 10

 

 

Invitasjon til praktisk fagdag - Skjøtsel av kantsoner på Heia hotell, Våler 14. juni 2019 kl 09.00 - 15.00

Les mere her (PDF, 764 kB)