Grunnet den alvorlige situasjonen med Korona-virus i landet vårt har kommunen bestemt at vi går over til hjemmekontor-ordning fra fredag 13. mars - og inntil videre.

Vi treffes på telefon og kan, hvis nødvendig, gjøre avtaler om bistand ved oppmøte på kontoret.

Oppdatering 19. mai: Fra og med uke 21 (fra 18. mai) vil vi begynne å vende tilbake til våre kontorplasser i Sentralgården, men fortsatt ber vi om at dere tar telefonkontakt og avtaler evt møte i forkant, samt at alle må henvende seg på servicetorget i 1. etasje ved oppmøte.

Telefonliste - ansatte

Les mer under Nyheter - Møter - Kurs om landbruket i korona-situasjonen.

Kommunene Våler og Åsnes har interkommunalt landbrukskontor med Våler som vertskommune. Kontoret har ca. 9 årsverk som arbeider innen fagområdene jordbruk, skogbruk, vilt- og utmarksforvaltning. Primærnæringen betyr mye for Solør-regionen og vi er av de aller største i Norge på korn- og potetproduksjon. Til sammen har vi 145 000 dekar dyrka mark og 1,3 millioner dekar produktiv skog. I tillegg kommer verdifulle utmarksområder.

Saksbehandling i henhold til jordlov, skogbrukslov, konsesjonslov og viltlov, samt forvaltning av produksjonstilskudd, miljøvirkemidler i jord- og skogbruk, bygdeutviklingsmidler, skogfond og viltfondsmidler er sentrale oppgaver.

Årsrapport 2019 - Landbrukskontoret for Våler og Åsnes (PDF, 4 MB)

Følg Landbrukskontoret for Våler og Åsnes på Facebook