Overgang barnehage-skole

Kommunale og private barnehager samarbeider med skolen for å få til en god overgang for barnet fra barnehagen til skolen.

Årshjul for overgang barnehage-skole

1 1/2 år før skolestart Samarbeid mellom barnehagen og skole om barn med helt spesielle behov.
Siste barnehageår For elever med spesielle behov, også i grunnleggende norsk: Skolen deltar på sakkyndig råd og ev. andre samarbeidsmøter.
September/oktober Foreldremøte i barnehagen for kommende års 1. trinnselever. Tema: Rutine for overgang barnehage-skole.
Oktober/november Foreldremøte på skolen for kommende 1. trinnselever.
Januar Innskriving av barn til skolen. Hjemmene får brev i posten.
Mars/april Foreldresamtaler med avklaring av hva som kan gis videre av informasjon til skolen. Samtykke til dette signeres.
April/mai Besøksdag hos 1. trinn.
Mai To førskoledager siste uka i mai. Foreldrene inviteres med.
Mai Foreldreskole i forbindelse med første førskoledag.
August Skolestart!! Foreldre er med første skoledag.
September Bli-kjent-samtale med kontaktlærer.

 

Her kan du laste ned brosjyre om overgang mellom barnehage og skole: