Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet er regjeringens viktigste virkemiddel i kampen mot fattigdom. Målet med programmet er å bidra til at flere kommer i arbeid og aktivitet ved hjelp av tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging - også i tilfeller der veien fram kan være relativt lang og usikker.

 

Kvalifiseringsprogrammet

 

Kvalifiseringsprogrammet er en mulighet for deg:

 • Som ønsker å komme i arbeid og som ønsker å bruke ressursene på noe meningsfullt og nyttig
 • Har levd på sosialhjelp over tid, eller står i fare for å komme i en slik situasjon
 • Har vært i ulike hjelpetiltak, uten at det har ført til avklaring
 • Har tanker om hvordan livet kan bli bedre, men er usikker på hvordan du får det til
 • Kan tenke deg en forutsigbar økonomi med fast lønn (kvalifiseringsstønad+ bostøtte og eventuelle barnetillegg)

Hva inneholder kvalifiseringsprogrammet?

 • Arbeidsrettede aktiviteter
 • opplæringsaktiviteter
 • Tett og individuell oppfølging

Dersom du trenger medisinsk eller annen behandling, eller veiledning på ulike livsområdet, kan det innarbeides i planen. Eksempler på dette kan være økonomisk rådgivning, bosituasjon, kosthold og fysisk trening.  

Programmet skal være på full tid og du får lønn og ferie

 

Hva er kvalifiseringsstønad?

Lønnen er på 2G, for deltagere under 25 år er lønnen 2/3 av full lønn

Det kan gis barnetillegg for inntil 22 dager i måneden

 

Tror du kvalifiseringsprogrammet er noe for deg? Ta kontakt med NAV Våler tlf 55 55 33 33

 

 

Publisert av Finn David Nilsen. Sist endret 02.12.2014
Marianne Gjerdrum

Marianne Gjerdrum

Leder // NAV Våler Hedmark

 

Relaterte ressurser

Nettside (1)

Våler kommune

 • Telefon: 62 42 40 00
 • Webredaktør:
  Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering