Ung i Våler

Her kan lag og foreninger/organisasjoner selv legge inn opplysninger om seg selv, eller korrigere det som ligger inne.

Individuell plan er en lovfestet rettighet for alle med behov for langvarige og koordinerte tjenester, som har minimum 2 tjenester. Det er et samarbeidsverktøy for bruker og han/hennes offentlige og private tjenester. 

 

 

Samhandlingsreformen i Solør. 

Status for Samhandlingsreformen i Solør

Status for Samhandlingsreformen i Solør

Status for Samhandlingsreformen i Solør

Ergoterapi er et tilbud til mennesker som har eller står i fare for å få problemer med å utføre daglige aktiviteter. Tilbudet er aktuelt i alle aldre og livsfaser. Ergoterapeuten gir støtte i å finne løsninger for å mestre dagliglivet.

Våler kommune

  • Telefon: 62 42 40 00
  • Webredaktør:
    Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering