Skip Navigation LinksVåler kommune > Tjenester > Næring > Næring og samfunn

Grender og boliger

Bildet nr 22 - Klikk for stort bilde Befolkningsutvikling i grendene og boligbygging.

Publisert av Inger Lise Skaret. Sist endret 19.08.2016

Les augustbrevet som finnes under "Fil"

Relaterte ressurser

Våler kommune

  • Telefon: 62 42 40 00
  • Webredaktør:
    Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering