Skip Navigation LinksVåler kommune > Tjenester > Næring > Fiske, fangst og akvakultur

MELDING OM OPPSTART AV BESTANDSREGISTRERING PÅ JERV 2014

Statens naturoppsyn (SNO) vil i perioden mars til mai 2014 utføre bestandsregistrering av jerv i Hedmark. 

Publisert av Finn David Nilsen. Sist endret 13.03.2014

SNO er av Miljøverndepartementet gitt i oppdrag å drive bestandsregistrering av store rovdyr. Oppdraget er en del av den offentlige tjeneste som er hjemlet i Lov om statlig naturoppsyn av 21. juni 1996. På denne registreringen vil det bli brukt snøskuter og helikopter i tjenesten, noe som er tillatt med hjemmel i naturoppsynsloven §2, og i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag §4.

 

For mer info, bla  personellet med telefonnummer og ansvarsområde, se dokument under "Fil" til høyre.

 

Jervespor på Vestmarka i Våler - Klikk for stort bildeJervespor på Vestmarka i Våler Finn David Nilsen

 

Jervespor på Vestmarka i Våler - Klikk for stort bildeJervespor på Vestmarka i Våler Finn David Nilsen

 

 

 

 

 

Relaterte ressurser

Tjeneste (1)
Nettside (1)
Aviser (1)

Våler kommune

  • Telefon: 62 42 40 00
  • Webredaktør:
    Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering