Kulturskolen ønsker å gi barn og unge et best mulig undervisningstilbud innen kunstfag basert på kvalitet og glede. Undervisningen er tilpasset elevenes evner og behov.

Hvem kan få tjenesten:
Barn og unge
Voksne hvis det er ledige plasser
Undervisningen foregår hovedsakelig i kulturskolens lokaler på Vålbyen skole.
Tegning, form og farge holder til på ungdomsskolen.Dansetilbudet er både på Vålbyen og Nordhagen.

Ung i Våler

Her kan lag og foreninger/organisasjoner selv legge inn opplysninger om seg selv, eller korrigere det som ligger inne.

Sykkeltur

Sykkelruter Åmot – Elverum – Solør. Et samarbeidsprosjekt som inkluderer fem kommuner , med følgende eiere: Solør Cykleklubb, Elverum Sykleklubb, JH Sykkel, Åmot Utmarksråd og sykkelgruppa i Rena I.L.

Våler kommune

  • Telefon: 62 42 40 00
  • Webredaktør:
    Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering