Skip Navigation LinksVåler kommune > Tjenester > Kultur, idrett og fritid

Kultur

Badeliv Glomma Våler - Klikk for stort bilde

I Våler er det et mangfold av tilbud kultur, idrett og friluftsliv. Kultur handler om alt som er skapt av mennesker, og inkluderer alle sider av livet. Kulturen din sier noe om hvem du er, hvor du kommer fra, og hva du tror på.

Alle aktiviteter og arrangementer legges ut på forsiden, med de siste nyhetene først.
Du finner også aktiviteter og arrangementer under fanen aktuelt og hva skjer hvis de ikke lenger ligger på forsiden.
Her finner du blant annet 17. mai, program, vinterfestprogram, spaserstokk arrangement, kulturskolearrangement o.l.
Du finner også aktiviteter og arrangementer på Facebook https://www.facebook.com/vaaleris

Våler kommune samarbeider også med Destinasjon Sør Hedmark, les mer her og visit Elverums regionen, les mer her, begge har også arrangementskalendere Sør Hedmark og Elverums regionen

Lag og foreninger kan søke kulturmidler og støtte til halleie og strøm. I tillegg finnes det flere andre støtteordninger som feks spillemidler.
Hvert år sendt søknadsskjema for kulturmidler til lag og foreninger. Hvis dere savner skjema ta kontakt med kulturkontoret. Har dere spørsmål om andre støtteordninger ta kontakt med kulturkontoret.

Dette er noen av våre områder;

 • Bibliotek
 • Kulturskole
 • Folkebad
 • Fritid
 • Idrett og friluftsliv
 • Kulturtilbud og arrangement
 • Barn- og unge
 • Kulturvern
 • Turistinformasjon
 • Spillemidler
 • Den kulturelle skolesekken og den kulturelle spaserstokken

  Vi hjelper deg gjerne, så ta kontakt med en av oss hvis du har spørsmål.
Publisert av Cathrine Hagen. Sist endret 15.09.2015

Cathrine Hagen

Kultursjef

 

Relaterte ressurser

Nettside (2)
Vålerpila (1)

Våler kommune

 • Telefon: 62 42 40 00
 • Webredaktør:
  Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering