Flyktningetjenesten Våler kommune

Våler kommune har vedtatt å bosette inntil seks flyktninger i året. Evt. familiegjenforeninger kommer i tillegg til dette antallet. Flyktningetjenesten har koordineringsansvaret for bosetting av flyktninger i Våler kommune.

 

  

Publisert av Finn David Nilsen. Sist endret 08.03.2016

Flyktningetjenestens oppgaver:

-          Bosetting og veiledning.

-          Kartlegging og oppfølging.

-          Igangsetting og oppfølging i Introduksjonsprogrammet.

-          Skaffe språk- og arbeidspraksis, samt oppfølging i disse.

-          Bidra til integrering og inkludering.

-          Samordning og tverrfaglig samarbeid i kommunen.

-          Informasjonsvirksomhet.

-          Kontaktvirksomhet med myndighetene.

 


Tiltak for flyktningene fra de kommer til kommunen:

-          Bosetting og boveiledning.

-          Kartlegging.

-          Individuell plan og oppfølging av denne.

-          Igangsetting i Introduksjonsprogrammet.

-          Barn og unge igangsettes i barnehage eller skole.

-          Språkpraksis og arbeidstrening.

-          Etablere flyktningevenner.

-          Integrering og inkludering i lokalsamfunnet

-          delta på fritidsaktiviteter og frivillge organisasjoner 

 

Inkludering og integrering

Det er ønskelig med frivillige som ønsker å bidra med å inkludere og integrere flyktningene i lokalsamfunnet. Dersom du har et ønske om å bidra eller har en god ide - ta gjerne kontakt.

 

Det er ønskelig med frivillige som ønsker å være flyktningevenn. Oppgaven til flyktningevenn er å orientere en flyktning om samfunnet han har bosatt seg i og fungere som et bindeledd til lokalmiljøet. Tanken er å hjelpe de nyankomne med å finne seg til rette, gjøre hyggelige ting sammen, få språktrening og en norsk kontaktperson/venn.

 

Ta kontakt per e-post dersom du ønsker å være frivillig: Hanne.Skjeret.Pedersen@nav.no

 

Introduksjonsprogram - Klikk for stort bilde

Hanne Skjæret Pedersen

Flyktningekoordinator

Telefon : 62023934-55553333(NAVkundesenter)

E-post: Hanne.Skjeret.Pedersen@nav.no

 

Relaterte ressurser

Våler kommune

  • Telefon: 62 42 40 00
  • Webredaktør:
    Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering