Kommunevåpen

Flagg og ordner - kommunevåpen 8x12 - Klikk for stort bilde Sagnet forteller: "Mot vårparten 1022 for Olav Haraldsson (Olav den Hellige) øster til Solør og kristnede den bygd."

 

Da det i kongens nærvær var avgjort at det skulle bygges en kirke, ble det uenighet om stedet. Olav avgjorde saken, i det han stående ved den kilde hvor han vannet sin hest – og som ennå bærer hans navn, skjøt ut en pil og erklærte, at der hvor den falt ned skulle kirken bygges. Pilen falt ned i en ”vaal” dvs. en stubbmark med kvisthauger like ved elvens bredd. Derav fikk kirken sitt navn og derav navnet Våler.

 

Pilmotivet, som er kjent fra gammel heraldisk, kunst, ofte vinget – glir tilpasset lett inn i skjoldformen. Ved å se for seg pilens bue, med vinge og styrefjær uttegnet i klar V-form, blir sagnet og symbolikken til et kommunevåpen med sterk identitet.

Våpenet ble første gang brukt 06.11.1987 under markering av lokalt folkestyres 150-års jubileum i Våler.

Publisert av Grete Taarneby. Sist endret 21.08.2013

Relaterte ressurser

Våler kommune

  • Telefon: 62 42 40 00
  • Webredaktør:
    Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering