Dødsfall

 Her finner du linker til offentleg informasjon om temaet arv og dødsfall.

Publisert av Grete Taarneby. Sist endret 08.11.2012

Kontaktinfo kirkekontoret
2436 VÅLER I SOLØR
Åpent mandag - torsdag 10.00 - 14.00

Tlf. 62424095 / 62424090
Fax. 62424071
E-post: kirkevergen@vaaler-he.kommune.no


Fotograf: Iver Breisjøberg
Utsikt fra elgpost fotograf Iver Breisjøberg

Relaterte ressurser

Våler kommune

  • Telefon: 62 42 40 00
  • Webredaktør:
    Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering