Skip Navigation LinksVåler kommune > Tjenester > Helse > Svangerskap og fødsel

Svangerskapsomsorg

Barn - Klikk for stort bilde

Jordmortilbudet omfatter individuelle helseundersøkelser med rådgiving, og oppfølging / henvisning ved behov. Jordmor tar seg god tid til å veilede den gravide om aktuelle tema som kosthold, fysisk aktivitet, forventninger til foreldrerollen, selve fødselen og amming. Far er hjertelig velkommen til å være med på konsultasjonene.

Jordmortjeneste 1 dag ene uken, 2 dager andre uken.

Det er jevnlig 2 timers foreldreforberedende kurs. Temaer er fødsel, foreldrerollen, amming og praktiske råd/veiledning. Alle som går til jordmor i svangerskapet får direkte invitasjon. Andre tar kontakt med helsestasjonen for påmelding. Tilbudet er gratis.

Publisert av Grete Retterås. Sist endret 20.03.2014

Relaterte ressurser

Våler kommune

  • Telefon: 62 42 40 00
  • Webredaktør:
    Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering