Skip Navigation LinksVåler kommune > Tjenester > Helse > Psykisk helse

Psykisk Helseteam

Psykisk helseteam består av 8,3 årsverk, der 5,7 er faste stillinger og resten er en del av prosjektet Tverrfaglig Innsatsteam. Teamet består av medarbeidere med ulike  helsefaglige utdanninger og nytilsatt kommunepsykolog.

Psykisk helseteam yter tjenester til den voksne delen av befolkningen når det gjelder behov for hjelp angående rus og psykiske problemer.

PHT er et lavterskeltilbud, der brukere selv kan ta kontakt. Mange blir henvist av andre; fastleger, NAV og spesialisthelsetjenesten.

Vi er et gratis og fleksibelt tilbud med individuell oppfølging og sosiale /fysiske aktivitetsgrupper. Vi er primært en dagtjeneste, mellom 08.00 – 15.00, men jobber tirsdager til 20.00 og annenhver onsdag til 20.00.

Brukere med sammensatte og langvarige behov, får tilbud om Individuell Plan og ansvarsgruppe.


Kontakt: avdelingsleder Eli Lundeby Krekvik på tlf. 62 42 41 38/488 92 232 eller på e-post:
eli.krekvik@vaaler-he.kommune.no
 

Eli Krekvik

leder

 

Relaterte ressurser

Våler kommune

  • Telefon: 62 42 40 00
  • Webredaktør:
    Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering