Skip Navigation LinksVåler kommune > Tjenester > Helse > Krisesenter

Krisesenter

Våler kommune er tilknyttet Hamar interkommunale krisesenter tlf  62 52 7510, Kronborgvn. 23, 2318 Hamar.

  

Publisert av Finn David Nilsen. Sist endret 13.06.2016

 Hjemmeside om mer info finner du her.

Marianne  Gjerdrum

Marianne Gjerdrum

Leder // NAV Våler Hedmark

 

Relaterte ressurser

Våler kommune

  • Telefon: 62 42 40 00
  • Webredaktør:
    Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering