Skip Navigation LinksVåler kommune > Tjenester > Bolig og eiendom > Tekniske tjenester

Teknisk

Teknisk er inndelt i bygnings- og eiendomsavdeling, plan- og oppmålingsavdeling, drifts- og anleggsavdeling.

Bygnings- og eiendomsavdelingen har ansvar for byggesaksbehandling og utslippssaker, tilsyn bygningsarbeider, vedlikehold av kommunale eiendommer og drift av administrasjonsbygg. Avdelingen behandler husnemndsaker i samarbeid med sosialavdelingen.

 

 

Plan- og oppmålingsavdelingen har ansvar for bebyggeles- og reguleringsplaner, eiendomsdeling, oppmåling, grunnerverv, kartverk og salg av kommunale tomter. Avdelingen er sekretariat for takstnemnd og overtakstnemnd for eiendomsskatt.

 

 

Driftsavdelingen har vannforsyning, avløpsanlegg, kommunale veger og trafikksikkerhet som ansvarsområder.

 

 

Brann- og feiervesen Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunal selskap med ansvar for brann- og redningstjeneste, akutt forurensning og feiing av piper.

 

 

Renovasjon Solør Renovasjon er et interkommunal selskap som administrerer driften av renovasjonsordningen i Solørkommunene.

 

Kommunale eiendomsavgifter blir fakturert 2 ganger i året:
1. termin (01.01. - 01.07) med forfallsdato 31. mars
2. termin (01.07. - 31.12 ) med forfallsdato 30. september.

 

Vannmåler skal avleses og sendes inn ved nyttårsskiftet hvert år. Avregning blir foretatt ved fakturering 1. termin.

 

 

 

Vannkran - Klikk for stort bilde

Publisert av Finn David Nilsen. Sist endret 20.09.2017
Asgeir  Rustad

Asgeir Rustad

Assisterende rådmann

 

Relaterte ressurser

Filgalleri (1)
Artikkel (1)
Artikkel med kontaktperson (2)

Våler kommune

  • Telefon: 62 42 40 00
  • Webredaktør:
    Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering