Vielse

Fra 01.01.18 har kommunene ansvar for borgerlige vigsler. 

  

Publisert av Finn David Nilsen. Sist endret 05.03.2018

Vielser i kommunal regi i Våler skal i størst mulig grad tilpasses brudefolkets ønsker i forhold til tid og sted.  Det er viktig at de som skal gifte seg tar kontakt tidlig for å avtale detaljer med vigselsmannen.

 

De som ikke har spesielle ønsker om hvor vielsen skal finne sted vil bli viet i kommunelokalet i ett tilrettelagt rom.

 

Vielser er gratis for innenbygdsboende. For utenbygdsboende skal alle påløpte kostnader i forbindelse med vielsen betales.  Dette beregnes i hvert enkelt tilfelle.

 

Følgende personer har for tiden vigselsrett på vegne av Våler kommune:
 

Ordfører Lise Berger Svenkerud Tlf 91399419
Varaordfører Espen Svenneby Tlf 95063630
Rådmann Eyvind Alnæs  Tlf 48226313
Ass. rådmann Asgeir Rustad Tlf 95052270

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterte ressurser

Våler kommune

  • Telefon: 62 42 40 00
  • Webredaktør:
    Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering