Barnehager i Våler

Våler kommune har god barnehagedekning. Vi er opptatt av service og fleksibilitet, og prøver derfor å gi foreldre den plasstype de selv ønsker dersom hensynet til barnet eller barnegruppa ikke tilsier noe annet.

Søknad om plass i barnehage
I Våler kommune er det to kommunale og to private barnehager. Vi har samordnet opptak. Frist for å søke barnehageplass til hovedopptak er satt til 1. mars hvert år, men vi tar i mot søknader gjennom hele året. Søknad om plass skjer via vårt digitale søkesenter som du finner her. De som ikke kan søke elektronisk kan få hjelp til dette ved å ta kontakt med barnehagen eller kommunens servicetorg, tlf. 62 42 40 00. Les mer om hovedopptak her.

 


Du finner mer opplysninger under hver enkelte barnehage og dokumenter for barnehagesektoren. 

 

Kommunen tilbyr lavere betalingssatser for barnefamilier med lav inntekt. Bestemmelser og søknadsskjema finner du under "Fil".Ulykkesforsikring
Våler kommune har frivillig tegnet ulykkesforsikring for barn i kommunale barnehager. Formålet med forsikringen er å sikre barna erstatning dersom de utsettes for en ulykke i barnehagen eller på direkte vei mellom hjem og barnehage. Forsikringen gjelder også for deltagelse på arrangementer under barnehagens ledelse.
Les mer om forsikringen under "Filer".

Sist endret 01.02.2018

Relaterte ressurser

Artikkel (1)
Serviceerklæring (1)

Våler kommune

  • Telefon: 62 42 40 00
  • Webredaktør:
    Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering