Skip Navigation LinksVåler kommune > Tjenester > Barn og familie > Barn og foreldre

SFO i Våler

Ved begge barneskolene er det en base spesielt innredet til skolefritidsordningen. Skolefritidsordningen er et omsorgs- og fritidstilbud utenom den obliatoriske skolehverdagen for barn på 1.-4. trinn. Innhold og virksomhet skal preges av barns behov for lek, kulturaktivteter og sosial læring. Utvalg for oppvekst og omsorg vedtok høsten 2001 Fritidspedagogisk plattform for skolefritidsordningen i Våler.

Skolefritidsordningen er i drift hele året, men unntak av jul- og påskeferie og i juli måned. Den er åpen før og etter skoletid fra kl 07.00 til kl 16.30. Det gis tilbud om færre/kortere dager for de som har behov for det.

Søknad om plass skjer fortrinnsvis via kommunens digitale søkesenter som du finner her. De som ikke kan søke elektronisk kan få hjelp til dette ved å ta kontakt med skolen/skolefritidsordningen eller kommunens servicetorg, tlf. 62 42 40 00.

Ulykkesforsikring
Våler kommune har frivillig tegnet ulykkesforsikring for barn i skolefritidsordningen. Formålet med forsikringen er å sikre barna erstatning dersom de utsettes for en ulykke i skolefri eller på direkte vei mellom hjem og skolefri. Forsikringen gjelder også for deltagelse på arrangementer under skolefritidsordningens ledelse.
Les mer om forsikringen under "Filer".

SFO - tilbudene
Tilbud 1: Hel plass (over 15 t/uka), med leksehjelp.

Tilbud 2: Delt plass (inntil 15 t/uka), med leksehjelp.

Tilbud 3: 3. og 4. trinnstilbud 3 dager i uka, følger skoleruta.

Foreldrebetaling
Oversikt over betalingssatsene finnes under "Filer".
Se også vedtektene for SFO.
 

Publisert av Wenche Kolstad. Sist endret 04.03.2016

Relaterte ressurser

Tjeneste (1)
Eksterne linker

Våler kommune

  • Telefon: 62 42 40 00
  • Webredaktør:
    Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering