Skip Navigation LinksVåler kommune > Tjenester > Arbeid > Arbeidssøking og rekruttering

Arbeidssøking og rekruttering

På denne siden finner du lenker til jobbsøkertips ang. CV og søknader. Se lenker i høyre kant.

Våler kommune har ingen tjenester innen temaet, og du vil derfor finne informasjon fra andre offentlige sider.


Publisert av Inger Lise Skaret. Sist endret 25.10.2012

Relaterte ressurser

Våler kommune

  • Telefon: 62 42 40 00
  • Webredaktør:
    Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering