Skip Navigation LinksVåler kommune > Om Våler > Vålerpila
Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
2013.06 PDF, 895 kB

14.11.2013 Filtype
2013.05 PDF, 756 kB

16.09.2013 Filtype
2013.04 PDF, 752 kB

19.09.2013 Filtype
2013.03 PDF, 710 kB

17.09.2013 Filtype
2013.02 PDF, 480 kB

19.09.2013 Filtype
2013.01 PDF, 594 kB

19.09.2013 Filtype
2012.06 PDF, 799 kB

19.09.2013 Filtype
2012.05 PDF, 625 kB

19.09.2013 Filtype
2012.04 PDF, 740 kB

19.09.2013 Filtype
2012.03 PDF, 671 kB

19.09.2013 Filtype
2012.02 PDF, 852 kB

12.06.2012 Filtype
2012.01 PDF, 2 MB

18.01.2012 Filtype
2011.07 PDF, 894 kB

19.09.2013 Filtype
2011.06 PDF, 855 kB

19.09.2013 Filtype
2011.05 PDF, 804 kB

19.09.2013 Filtype
2011.04 PDF, 2 MB

19.09.2013 Filtype
2011.03 PDF, 718 kB

19.09.2013 Filtype
2011.02 PDF, 894 kB

11.04.2011 Filtype
2011.01 PDF, 2 MB

01.02.2011 Filtype
2010.06 PDF, 866 kB

19.09.2013 Filtype
2010.05 PDF, 961 kB

22.11.2010 Filtype
2010.04 PDF, 904 kB

22.11.2010 Filtype
2010.03 PDF, 1014 kB

12.05.2010 Filtype
2010.02 PDF, 2 MB

22.03.2010 Filtype
2010.01 PDF, 941 kB

04.02.2010 Filtype
2009.04 PDF, 2 MB

23.12.2009 Filtype
2009.03 PDF, 10 MB

25.06.2009 Filtype
2009.02 PDF, 880 kB

21.04.2009 Filtype
2009.01 PDF, 2 MB

21.04.2009 Filtype
2008.05 PDF, 2 MB

16.12.2008 Filtype
2008.04 PDF, 2 MB

10.09.2008 Filtype
2008.03 PDF, 2 MB

26.06.2008 Filtype
2008.02 PDF, 2 MB

17.04.2008 Filtype
2008.01 PDF, 2 MB

14.02.2008 Filtype
2007.04 PDF, 589 kB

19.09.2013 Filtype
2007.03 PDF, 606 kB

22.08.2007 Filtype
2007.02 PDF, 723 kB

23.08.2007 Filtype
2007.01 PDF, 4 MB

02.03.2007 Filtype
2006.06 PDF, 444 kB

18.12.2006 Filtype
2006.05 PDF, 376 kB

13.11.2006 Filtype
2006.04 PDF, 524 kB

11.10.2006 Filtype
2006.03 PDF, 8 MB

12.10.2006 Filtype
2006.02 PDF, 672 kB

28.03.2006 Filtype
2006.01 PDF, 11 MB

12.10.2006 Filtype

Våler kommune

  • Telefon: 62 42 40 00
  • Webredaktør:
    Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering