Vigsel

Fra 01.01.18 har kommunene ansvar for borgerlige vigsler.

Det er viktig at de som skal gifte seg tar kontakt tidlig for å avtale detaljer med vigselsmannen.
Våler kommune gjennomfører vigsel i seremonirommet i kommunelokalet: 

Fredager mellom kl.10:00 – 14:00 
Første lørdag i måneden kl. 12:00 – 14:00

Vigsel er gratis for både innenbygds- og utenbygdsboende.

Veien til ekteskapet - steg for steg - informasjon fra Folkeregisteret.

Følgende personer har for tiden vigselsrett på vegne av Våler kommune:

Ordfører Lise Berger Svenkerud     Tlf 91399419
Varaordfører Espen Svenneby Tlf 95063630
Rådmann Eyvind Alnæs  Tlf 48226313
Ass. rådmann Asgeir Rustad Tlf 95052270