Pris fra KLP til Elisabeth Sandbakk Skjæret

KLP har en årlig pris til medlemmer som fortjenter en ekstra takk for jobben de utfører, både blant kollegaer og for brukere. Blant 950 nominerte vant Elisabeth, som 1 av 3 .

Premien, blomster og et reisegavekort på  kr 10.000 ble høytidelig levert Elisabeth i går. Alt skulle være hemmelig for Elisabeth. Under et personalmøte kom to fra KLP midt i møtet og overrakte premien. 

Leder Linda Korbøl skrev bla dette til nominasjonskomiteen:

Elisabeth er psykiatrisk hjelpepleier og har jobbet i kommunen i over 30 år. Hun brenner virkelig for sine brukere og gjør aldri forskjell på noen, alle mennesker har lik verdi, bare forskjellige utfordringer. MANGE har fått GOD hjelp og utrykker stor takknemlighet for at nettopp Elisabeth jobber i Psykisk helse- og rustjeneste - hun gjør en forskjell

Vi gratulerer! 

Klikk for stort bilde