Skip Navigation LinksVåler kommune > Nyheter

Oppdatert: Flomsituasjonen i Våler

 Oppdatert: Det er fremdeles varslet "orange nivå" for Våler.

Publisert av Ivar Andreas Moe. Sist endret 11.05.2018

 

For deler av Hedmark er det varslet "rødt nivå", men for Våler så er varselet

fremdeles på "orange nivå".

 

Les varsel for 2018.05.11 på varsom.no

 

Ellers gjelder samme oppfordring som ved forrige melding:

Følg med på værprognoser og sikre og flytt verdier fra utsatte områder.

Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

 

  

Våler kommune

  • Telefon: 62 42 40 00
  • Webredaktør:
    Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering