NØDFÒRING AV RÅDYR

For å hindre spredning av skrantesyke er det forbudt å fòre hjortevilt i hele landet. Mattilsynet kan gi dispensasjon til nødfòring i områder der det ikke er påvist smitte av CWD. I vårt område er det ikke påvist noen tilfelle.

Klikk for stort bilde Du må søke Mattilsynet via landbrukskontoret om tillatelse til kortvarig nødfòring. Søknadsskjema med kart som viser ønskede fòringsplasser sendes landbrukskontoret for Våler og Åsnes, Vålgutua 251, 2436 Våler eller på mail til viltforvalter Pia Knøsen Lund, phl@vis.kommune.no.

Alle punkter i skjemaet MÅ være utfylt! Husk kart!

Godkjente fòringsplasser skal ha tilsyn/overvåkes daglig – oppdages skadde eller syke dyr skal fallviltgruppa kontaktes umiddelbart!


Vinteren kan være en vanskelig tid for rådyra og mange steder er det nå krevende forhold med mye snø og minusgrader. Her kommer noen råd rundt fòring:

 

  • Ikke legg fòringsplassen slik at dyra må krysse trafikkerte veier.
  • Kornavrens og havre er mat rådyr setter pris på, men det kan være kraftig kost for rådyrene.
  • Fint høy – gjerne med mye innslag av kløver er bra fòr, men oftest er det brød, grønnsaker - som potet, gulrot og kålrot, og avfall fra grønnsaksbehandlingen, som blir lagt ut. Kun norskprodusert høy er tillat lagt ut.
  • Det er viktig at alt av frukt og grønnsaker som legges ut, serveres i små biter.
  • Pass på at muggent brød ikke legges ut.
  • Det kan også felles trær av osp, selje eller rogn.
  • Et fint tiltak er å kjøre løyper eller tråkke spor slik at dyrene kan gå til og fra fòringsplassen uten å bruke så mye energi.


FALLVILTGRUPPA ÅSNES: 91 87 12 22
FALLVILTGRUPPA VÅLER: 90 57 78 90
VILTFORVALTER PIA LUND; 62 42 40 17/ 99 10 77 80
MATTILSYNET: 22 77 78 36


Fòring av rådyr som ikke er omsøkt eller har fått tillatelse fra Mattilsynet er fortsatt FORBUDT!