Skip Navigation LinksVåler kommune > Nyheter

NØDFÒRING AV RÅDYR

Mattilsynet kan gi dispensasjon til nødfòring i områder der det ikke er påvist smitte av CWD. I vårt område er det ikke påvist noen tilfelle. 

Publisert av Finn David Nilsen. Sist endret 30.01.2018

For å hindre spredning av skrantesyke er det forbudt å fòre hjortevilt i hele landet.

Mattilsynet kan gi dispensasjon til nødfòring i områder der det ikke er påvist smitte av CWD. I vårt område er det ikke påvist noen tilfelle.

Du må søke Mattilsynet via landbrukskontoret om tillatelse til kortvarig nødfòring. Søknadsskjema (PDF, 46 kB) med kart som viser ønskede fòringsplasser sendes landbrukskontoret for Våler og Åsnes, Vålgutua 251, 2436 Våler eller på mail til viltforvalter Pia Knøsen Lund, phl@vis.kommune.no innen 2.februar.

Alle punkter i skjemaet MÅ være utfylt! Husk kart!

 

Vinteren kan være en vanskelig tid for rådyra og mange steder er det nå krevende forhold med mye snø og minusgrader.

 

Her kommer noen råd rundt fòring:

 • Ikke legg forplassen slik at dyra må krysse trafikerte veier.
 • Kornavrens og havre er mat rådyr setter pris på, men det kan være kraftig kost for rådyrene.
 • Fint høy – gjerne med mye innslag av kløver er bra fòr, men oftest er det brød, grønnsaker - som potet, gulrot og kålrot, og avfall fra grønnsaksbehandlingen, som blir lagt ut.
 • Det er viktig at alt av frukt og grønnsaker som legges ut, serveres i små biter.
 • Pass på at muggent brød ikke legges ut.
 • Det kan også felles trær av osp, selje eller rogn.
 • Et fint tiltak er å kjøre løyper eller tråkke spor slik at dyrene kan gå til og fra fòringsplassen uten å bruke så mye energi.
 • Oppdages skadde eller svært svake dyr, så må den kommunale fallviltgruppa eller viltforvalter varsles omgående.

       

FALLVILTGRUPPA ÅSNES

            

 91 87 12 22

 

FALLVILTGRUPPA VÅLER

 90 57 78 90

 

VILTFORVALTER PIA LUND

 62 42 40 17/ 99 10 77 80

MATTILSYNET

 

 22 77 78 36

 
       


 

Fòring av rådyr som ikke er omsøkt eller har fått tillatelse fra Mattilsynet er fortsatt FORBUDT!

 

Relaterte ressurser

Våler kommune

 • Telefon: 62 42 40 00
 • Webredaktør:
  Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering