Skip Navigation LinksVåler kommune > Nyheter > Kunngjøringer
Kunngjøringer
Publisert 01.08.2013

Reguleringsplan for skoleområdet i Våler sentrumer lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for merknader er satt til 15.09.2013 

Publisert 30.07.2013
Haslemoen_messe01

Våler kommune varsler med dette at det igangsettes reguleringsarbeid for det gamle militære området på Halemoen.

Avgrensming av planområde med mer framgår av sakens dokumenter.

Publisert 29.07.2013
Regnbue

NM utvalget har vedtatt å legge ovennevnte plan ut til offentlig ettersyn.
Formålet med planen er å tilrettelegge for framtidig torvdrift i området. 

Våler kommune

  • Telefon: 62 42 40 00
  • Webredaktør:
    Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering