Skip Navigation LinksVåler kommune > Nyheter

Barnehageplasser fra høsten 2018 - kommunale og private barnehager

Frist for å søke plass i kommunale og private barnehager er 1. mars 2018. Søknad om plass skjer via vårt digitale søkesenter. De som ikke har mulighet til å søke elektronisk kan få hjelp ved å ta kontakt med barnehagen eller kommunens servicetorg, tlf. 62 42 40 00.

Publisert av Finn David Nilsen. Sist endret 01.02.2018

Små og store gleder seg til dukketeater - Klikk for stort bilde Sølvi Nilsen

Tidligere søkere som ikke er innvilget plass må søke på nytt. Dette gjelder også ved endring av plass eller bytte av barnehage. De som allerede har plass trenger ikke å søke på nytt.

 

 

 

 

 

 

 

Rett til barnehageplass:

  • Barnet må ha folkeregistrert bostedsadressse i Våler kommune
  • Barn som fyller 1 år innen utgangen av august har rett til barnehageplass fra august.
  • Barn som fyller 1 år i september, oktober eller november har rett til barnehageplass fra den måneden de fyller 1 år.

 

Retten til plass forutsetter at det søkes  innen fristen 1. mars 2018.

 


Både kommunale og private barnehager i Våler arbeider med «Tidlig innsats» etter Kvellomodellen: https://www.vaaler-he.kommune.no/kvellomodellen
 

 

Skriftlig svar etter hovedopptak kan forventes i slutten av mars 2018.

 

Søknader mottatt etter søknadsfristen vil ikke bli behandlet i 1. hovedopptak.

 

 

 

 

 

 

Relaterte ressurser

Eksterne linker

Våler kommune

  • Telefon: 62 42 40 00
  • Webredaktør:
    Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering