Nyheter
Publisert 20.03.2019

I forbindelse med utsending av kommunale faktura, har det kommet en del spørsmål i forbindelse med Vipps. Her finner du en forklaring og veiledning for ikke å få dine faktura inn i Vipps.

Publisert 13.03.2019

Søknad om jaktrett på elg i perioden 2019-2021 må sendes innen 01. april 2019. Kun jaktlag kan søke. Innenbygds jaktlag har fortrinnsrett.

Publisert 12.03.2019

Fristen nærmer seg for politiske partier og andre som stiller liste ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. Se www.valg.no for mer informasjon og veiledning til utfylling av listeforslag

Publisert 11.03.2019

Landbrukskontoret for Våler og Åsnes har i samarbeid med Visit Elverum-regionen AS og Elverum kommune gjennomført et forprosjekt for å se på muligheter for å videreutvikle Kynnavassdraget til en helhetlig reiselivsopplevelse.

Invitasjon til møte (PDF, 179 kB)

Publisert 01.03.2019

I henhold til eiendomsskatteloven § 15 legger kommunen ut eiendomsskatteliste for 2019 til offentlig ettersyn i 3 uker. Lista legges ut i servicetorget, Vålgutua 251 og kommunens hjemmeside fra 1. mars.