Skip Navigation LinksVåler kommune > Nyheter
Publisert 23.03.2018
FB Coverphoto med logo.png

Har du planer om å sykle eller gå til jobben i 2018? Meld deg på aksjonen "Sykle til jobben"..! Det er gratis for alle som jobber eller bor i Våler kommune å delta på den landsomfattende aksjonen. Sykle til jobben er konkurransen der alle er stjerner og din jobb er å bevege deg mest mulig og loggføre aktiviteten din. 

Publisert 20.03.2018
Dine30

Dine30 er en «samfunnsdugnad» for å mobilisere flest mulig til mer fysisk aktivitet. April er like rundt hjørnet, og med det ønsker Frisklivssentralen i Solør å utfordre alle innbyggere i Åsnes og Våler kommune til deltakelse i vår lokale Dine30-kampanje.

 

Publisert 19.03.2018

Våler kommune er tildelt midler for kommuner med ulverevir for året 2017. Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til konfliktdemping. Lag og foreninger, organisasjoner eller enkeltpersoner kan søke. Frist 13. april.

  

Publisert 14.03.2018
Tilskuddsportalen.jpg

Lag og foreninger inviteres til kurs i å søke tilskudd gjennom Tilskuddsportalen.
Et gratis verktøy fra kommunen. Påmelding til Cathrine Hagen, kultur, ch@vis.kommune.no
innen 23.3

Publisert 14.03.2018
Meråpent 14.3.jpg

Mer enn 400 personer over 15 år har nå fått oppgradert lånekort/nøkkelkort til "Meråpent" bibliotek. Her kan du komme og gå som du vil mellom kl 07.00 og kl 22.00. HELE ÅRET!

Våler kommune

  • Telefon: 62 42 40 00
  • Webredaktør:
    Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering