Sentralgården
Administrasjon Våler kommune: Rådmannskontoret, IKT, økonomi, teknisk, lønn/personal, helse, skolefaglig.