FB Coverphoto med logo.png

Sykle til jobben 2018

23.03.2018

Har du planer om å sykle eller gå til jobben i 2018? Meld deg på aksjonen "Sykle til jobben"..! Det er gratis for alle som jobber eller bor i Våler kommune å delta på den landsomfattende...

Dine30

Dine30-kampanje - April

20.03.2018

Dine30 er en «samfunnsdugnad» for å mobilisere flest mulig til mer fysisk aktivitet. April er like rundt hjørnet, og med det ønsker Frisklivssentralen i Solør å utfordre alle innbyggere i Åsnes og...

Tilskuddsportalen.jpg

Kurs i Tilskuddsportalen 5. april kl. 18.00 i Kommunelokalet

14.03.2018

Lag og foreninger inviteres til kurs i å søke tilskudd gjennom Tilskuddsportalen. Et gratis verktøy fra kommunen. Påmelding til Cathrine Hagen, kultur, ch@vis.kommune.no innen 23.3

Meråpent 14.3.jpg

Har du nøkkel til "Meråpent" bibliotek?

14.03.2018

Mer enn 400 personer over 15 år har nå fått oppgradert lånekort/nøkkelkort til "Meråpent" bibliotek. Her kan du komme og gå som du vil mellom kl 07.00 og kl 22.00. HELE ÅRET!

Lek og aktiviteter på ferieklubben.jpg

Ferieklubb 2018 - tilbud i uke 26 og 27

13.03.2018

Alle barn som har gått i 1-7.trinn kan søke om plass på Ferieklubben. Vi reiser sammen på turer og du vil få en fin mulighet til å treffe og bli kjent med barn fra begge skolene gjennom lek og...

Lek og aktiviteter på ferieklubben.jpg

Alle barn som har gått i 1-7.trinn kan søke om plass på Ferieklubben. Vi reiser sammen på turer og du vil få en fin mulighet til å treffe og bli kjent med barn fra begge skolene gjennom lek og aktiviteter.

Vålbekksundet.jpg

Våler kommune ønsker å avhende sitt gamle renseanlegg i Vålbekkdalen til beste for Våler kommunes innbyggere.

Kurset er ment for alle mindre gründere og bedrifter i oppstartsfasen, for de som står overfor et generasjonsskifte i sin bedrift, eller bare de som vil skape egen arbeidsplass

Messingblås.jpg

Kulturskolen ønsker å blåse liv i messingmiljøet i Våler og tilbyr nå gratis gruppeundervisning for messinginstrumenter frem til sommeren.

 

 

Håndtrykk.jpg

Send inn forslag på kandidater innen 11.5. Prisene deles ut under Vålerdagene
lørdag 18. august.  Les mer om statutter og kriterier og her. (DOC, 31 kB)
Send forslaget til Våler kommune, kulturkontoret, Vålgutua 199, eller ch@vis.kommune.no

Hendelse

tirsdag 3. april 2018

Åpent hus

Hendelse - Søndre Hoel

Hendelse

tirsdag 3. april 2018

Åpent hus

Hendelse - Søndre Hoel

Hendelse

torsdag 5. april 2018

LHL møte i Stallen

Hendelse - Stallen

Kart Våler på kartet

Våler kommune

Org.nr.: 871034222


Våler kommune

  • Telefon: 62 42 40 00
  • Webredaktør:
    Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 

 

test

 

 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering