Skip Navigation LinksVåler kommune > Kontakt > Avdelinger
Navn Tittel Telefon    
Bakke Kroken, Marie Ergoterapeut og Systemkoordinator IP 62424155 Marie pU#nKt Bakke pU#nKt Kroken h#Os vaaler-he pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Wenstad, Birgit Ergoterapeut 62424156 Birgit pU#nKt Wenstad h#Os vaaler-he pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker

Våler kommune

  • Telefon: 62 42 40 00
  • Webredaktør:
    Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering