Navn Tittel Telefon    
Bakke Kroken, Marie Ergoterapeut og Systemkoordinator IP 62 42 41 55 Marie pU#nKt Bakke pU#nKt Kroken h#Os vaaler-he pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Wenstad, Birgit Ergoterapeut 62 42 41 56 Birgit pU#nKt Wenstad h#Os vaaler-he pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker