Skip Navigation LinksVåler kommune > Kontakt > Avdelinger
Navn Tittel Telefon    
Johnsen, Egil-Johan 62424140 Egil-Johan pU#nKt Johnsen h#Os vaaler-he pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Kragebøl, Hilde 62 42 41 34 hilde pU#nKt kragebol h#Os vaaler-he pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Krekvik, Eli 62 42 41 38 eli pU#nKt krekvik h#Os vaaler-he pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Mohn, Linda Helene. 62424136 Linda pU#nKt Helene pU#nKt Mohn h#Os vaaler-he pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Nohr Kokkin, Alexander 62424132 alexander pU#nKt nohr pU#nKt kokkin h#Os vaaler-he pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
S. Skjæret, Elisabeth 62 42 41 39 Elisabeth pU#nKt Skjaeret h#Os vaaler-he pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Sandlie, Lisa Marie 62424139 Lisa pU#nKt Marie pU#nKt Sandlie h#Os vaaler-he pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Steinde, Håvard 62424142 Havard pU#nKt Steinde h#Os vaaler-he pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker

Våler kommune

  • Telefon: 62 42 40 00
  • Webredaktør:
    Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering