Navn Tittel Telefon    
Nilsen, Sølvi Styrer 62 42 42 61 smn h#Os vis pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker