Navn Tittel Telefon    
Berg, Nina Margrethe Konsulent jord- og skogbruk 62 42 43 05 nina h#Os vis pU#nKt kommune,no Bruker
Breisjøberg, Iver H. Rådgiver jordbruk og næringsutvikling 62 42 43 03 ib h#Os vis pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Enersen Holtekjølen, Mette Konsulent jord- og skogbruk 62 42 43 04 mette h#Os solorlandbruk pU#nKt no Bruker
Falck, Egil Rådgiver jordbruk, 20 %, kontordag mandag 62 42 43 10 egil h#Os vis pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Fleischer, Erik Landbruksvikar erik h#Os solorlandbruk pU#nKt no Bruker
Gjems, Ole Jørgen Rådgiver skogbruk (70 %) 62 42 43 11 ole h#Os solorlandbruk pU#nKt no Bruker
Gjerdrum, Dag Kjetil Rådgiver jord- og skogbruk 62 42 43 06 dkg h#Os vis pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Lund, Pia Helene Knøsen Rådgiver jordbruk/skogbruk og viltforvaltning 62 42 40 17 phl h#Os vis pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Rossebø, Anne Kristine Landbrukssjef, daglig leder 62 42 40 17 akr h#Os vis pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Væråmoen, Per Ove Rådgiver landbruk næringsutvikling 62424314 per pU#nKt ove pU#nKt veramoen h#Os vaaler-he pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker