Skip Navigation LinksVåler kommune > Kontakt > Avdelinger
Navn Tittel Telefon    
Berg, Nina Margrethe Konsulent jord- og skogbruk 62 42 43 05 nina h#Os vis pU#nKt kommune,no Bruker
Breisjøberg, Iver H. Rådgiver jordbruk og næringsutvikling 62 42 43 03 ib h#Os vis pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Enersen Holtekjølen, Mette Konsulent jord- og skogbruk 62 42 43 04 mette h#Os solorlandbruk pU#nKt no Bruker
Falck, Egil Rådgiver jordbruk, 20 %, kontordag mandag 62 42 43 10 egil h#Os vis pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Fleischer, Erik Landbruksvikar erik h#Os solorlandbruk pU#nKt no Bruker
Gjems, Ole Jørgen Rådgiver skogbruk (70 %) 62 42 43 11 ole h#Os solorlandbruk pU#nKt no Bruker
Gjerdrum, Dag Kjetil Rådgiver jord- og skogbruk 62 42 43 06 dkg h#Os vis pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Lund, Pia Helene Knøsen Rådgiver jordbruk/skogbruk og viltforvaltning 62 42 40 17 phl h#Os vis pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Rossebø, Anne Kristine Landbrukssjef, daglig leder 62 42 40 17 akr h#Os vis pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Væråmoen, Per Ove Rådgiver landbruk næringsutvikling 62424314 per pU#nKt ove pU#nKt veramoen h#Os vaaler-he pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Wormdal Lund, Ane Rådgiver jordbruk 62 42 43 12 ane h#Os solorlandbruk pU#nKt no Bruker

Våler kommune

  • Telefon: 62 42 40 00
  • Webredaktør:
    Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering