Skip Navigation LinksVåler kommune > Kontakt > Avdelinger
Navn Tittel Telefon    
Arnesen, Per Konsulent 62 42 40 73 per pU#nKt arnesen h#Os vaaler-he pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Hagen, Cathrine Kultursjef 62 42 40 74 ch h#Os vis pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Holmseth, Asbjørn Kulturskole rektor 62 42 42 86 asbjorn pU#nKt holmseth h#Os vaaler-he pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Husom, Arnfinn Badevakt 41 20 84 97 Bruker
Jensrud, Anne-Mette Barne- og ungdomsbibliotekar 62 42 40 82 anne-mette pU#nKt jensrud h#Os vaaler-he pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Wenstad, Eva Bibliotekar 62 42 40 82 ew h#Os vis pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Wenstad, Eva Øiseth 62424080 ew h#Os vis pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker

Våler kommune

  • Telefon: 62 42 40 00
  • Webredaktør:
    Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering