Skip Navigation LinksVåler kommune > Kontakt > Avdelinger
Navn Tittel Telefon    
Bredegg, Hilde 62 42 40 55 hilde pU#nKt bredegg h#Os vaaler-he pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Dalen, Kristian 62424052 Kristian pU#nKt Dalen h#Os vaaler-he pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Ekeberg, Marit Leder tekniske tjenester 62424051 Marit pU#nKt Ekeberg h#Os vaaler-he pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Skolegården, Odd Egil 62 42 40 57 odd pU#nKt egil pU#nKt skolegarden h#Os vaaler-he pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Solberg, Monica 62424056 monica pU#nKt solberg h#Os vis pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker
Tomterstad, Per Håvard Byggesaksbehandler 62424051 pht h#Os vis pU#nKt kommune pU#nKt no Bruker

Våler kommune

  • Telefon: 62 42 40 00
  • Webredaktør:
    Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering